سال 1398، سال رونق تولید

فرصتهای سرمایه گذاری -> قوانین، آیین نامه ها و نشریات ->
قوانین
ردیف فایل سال
21 1398-پیوست قانون بودجه 1398
20 1398- قانون بودجه شامل ماده واحده و جداول کلان مصارف و منابع 1398
19 1397- لایحه مشارکت عمومی و خصوصی 1397
18 1395- ابلاغیه ماده 23 قانون الحاق 1395
17 1395- قانون تبصره 19 1395
16 1394- قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم 1394
15 1394- قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1394
14 1393- قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت 1393
13 1393- متن کامل قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1393
12 1391-قانون استفاده حداکثر از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور 1391
11 1391-ماده 222 قاون برنامه پنجم توسعه 1391
10 1389- ماده واحده قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق 1389
9 1389- متن کامل قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی 1389
8 1387- قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 1387
7 1387- قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران 1387
6 1384- اصل 44 قانون اساسی 1384
5 1381- قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب کشور 1381
4 1381- قانون مالیات های مستقیم 1381
3 1380- قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1380
2 1380- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380
1 1366- قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور 1366

 
    آدرس تماس

  • آدرس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 27821-021
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل :